ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024
καλώς ήλθατε!!!

διαφήμιση τριτων-3rd party adverisment

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΜΑΣ

Περιορισμός Ευθύνης

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου (κόμβου)  www.eortologio.gr οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τουςvαποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ότι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου. Το παρόν είναι μια εν δυνάμει "σύμβαση χρήσης" του Δικτυακού μας τόπου.

Το www.eortologio.gr δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.

Κατά την προετοιμασία της δικτυακής αυτής τοποθεσίας, προσπαθήσαμε να παρέχουμε επίκαιρη, ορθή και ξεκάθαρη πληροφόρηση. Ωστόσο, από την στιγμή που ακούσια λάθη μπορεί να συμβούν και η συναφής νομοθεσία και κανονισμοί μπορεί να αλλάξουν, η πληροφόρηση δεν μπορεί πιθανώς να είναι ούτε επίκαιρη, ούτε ακριβής.

Επί πλέον, η πληροφόρηση που παρέχεται στην παρούσα δικτυακή τοποθεσία έχει σαν σκοπό την γενική κατεύθυνση σε θέματα ενδιαφέροντος. Τίποτα στην παρούσα δικτυακή τοποθεσία δεν αποτελεί επαγγελματική συμβουλή και ούτε οι πληροφορίες που περιέχονται αποτελούν ευρεία ή πλήρη παρουσίαση των θεμάτων που εμφανίζονται.

Καμιά ενέργεια από πλευράς του χρήστη δεν θα πρέπει να γίνει ή να παραληφθεί με έρεισμα τις πληροφορίες στην δικτυακή αυτή τοποθεσία. Οι χρήστες θα πρέπει να ζητήσουν συγκεκριμένη επαγγελματική συμβουλή για συγκεκριμένα θέματα που τους απασχολούν και το www.eortologio.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ως συνέπεια ερείσματος ή οποιασδήποτε πληροφορίας περιέχεται στην παρούσα ή σε συνδεδεμένη δικτυακή τοποθεσία.

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνούμεθα, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας.

Το www.eortologio.gr σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της. Ως εκ τούτου δεν ευθυνόμαστε σε καμία περίπτωση για τυχόν αποθετικές ζημίες ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία, λήψη απόφασης, διενέργεια ή μη χρηματιστηριακής ή άλλης επενδυτικής συναλλαγής προερχόμενη από την χρήση του Δικτυακού μας τόπου.

Οτιδήοτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του Δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξεως με οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ότι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης κατά τα ως άνω οριζόμενα.

Πνευματικά Δικαιώματα

Η παρούσα δικτυακή τοποθεσία, όπως επίσης και κάθε πληροφορία, γραφική παράσταση ή εικόνα περιέχεται σε αυτήν, σε απουσία αντίθετης ένδειξης ανήκει στο www.eortologio.gr. Ολα τα πνευματικά δικαιώματα σε κάθε πληροφορία που περιέχεται στην παρούσα δικτυακή τοποθεσία, σε σχέση ή σε αναφορά με αυτή είναι νόμιμο κεκτημένο δικαίωμα του www.eortologio.gr και επιφυλάσσεται. Κανένα τμήμα των κειμένων, γραφικών παραστάσεων ή εικόνων στην παρούσα δικτυακή τοποθεσία δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή μεταδοθεί σε καμιά μορφή ή με κανένα μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό ή οποιοδήποτε άλλο, συμπεριλαμβανομένων της φωτοαντιγραφής, αποστολής με φαξ, αντιγραφής ή επαναδακτυλογράφησης ή χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης ή επανάκτησης, χωρίς την γραπτή άδεια του www.eortologio.gr εκτός απο τα πλαίσια αυτόματης εμφάνισης εορτών όπως εμφανίζονται στο link html_code_el.php τα οποία και μπορούν να τοποθετούνται σε οποιοδήποτε κόμβο χωρίς καμία προηγούμενη άδειά μας.

Δεσμοί (links) προς άλλα sites

Ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω ''δεσμών'', hyperlinks ή διαφημιστικών banner ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε. 

Cookies

Κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας, οι σελίδες που βλέπετε μαζί με τα cookies που τυχόν περιέχουν ''φορτώνονται'' στον υπολογιστή σας. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πασά στιγμή να ρυθμίσει τον υπολογιστή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των cookies, να ειδοποιείται όταν εκδίδεται ένα cookie ή να απορρίπτει την εγκατάσταση των cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οιουδήποτε αρχείου του υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές της ιστοσελίδας που είναι χρήσιμες και δημοφιλείς.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Το www.eortologio.gr διατηρεί το δικαίωμα να στέλνει στα μέλη του μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλες δραστηριότητές του. Με την εγγραφή σας στο newsletter μας ή με την για οποιοδήποτε λόγο αποστολή μηνύματος προς το www.eortologio.gr συμφωνείτε ότι δέχεστε να λαμβάνετε τα παραπάνω μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τροποποίηση

Το www.eortologio.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και μεταβάλλει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και τους όρους της παρούσας, οποτεδήποτε κατά την ελεύθερη κρίση του και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωση των σχετικών τροποποιήσεων μέσω της ιστοσελίδας. Το www.eortologio.gr διατηρεί το δικαίωμα :

α) να πραγματοποιεί βελτιώσεις ή / και τροποποιήσεις σε κάθε υπηρεσία ή λογισμικό της Ιστοσελίδας

β) να παύσει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή και λογισμικού

γ) να διαγράφει από την ιστοσελίδα οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό παρέχεται ή τοποθετείται στην ιστοσελίδα από επισκέπτη/χρήστη

δ) να χρησιμοποιεί τις προτάσεις ή πληροφορίες που διατίθενται από τους επισκέπτες/χρήστες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (βλ. προσωπικά δεδομένα).

Συνομιλίες (chat, forum, guestbook κλπ)

Το www.eortologio.gr παρέχει υπηρεσία επικοινωνίας chat, forum, guestbook κλπ. Οι επισκέπτες/χρήστες των σχετικών υπηρεσιών οφείλουν να τηρούν τους κανόνες κόσμιας συμπεριφοράς, διακριτικότητας και ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες και ανήθικες διατυπώσεις.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι το www.eortologio.gr αποδέχεται το περιεχόμενο τέτοιων ανήθικων και παράνομων διατυπώσεων, προσωπικών ιδεών και αντιλήψεων, για τις οποίες δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη.

Το www.eortologio.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει ή αποβάλει ή διαγράψει κάποιον επισκέπτη/χρήστη από τις σχετικές υπηρεσίες σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές από την χρήση του παρόντος κόμβου όπως αναφέραμε στις προηγούμενες παραγράφους είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.


Οροι Χρήσης του κόμβου μας  |  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  |  click here to find us on Facebook το γκρουπ μας στο FB

Copyright © www.eortologio.gr All Rights Reserved.


λέξεις για αποδελτίωση: εορτολόγιο, εορτολογιο, ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ, γιορτη, γιορτή, ΓΙΟΡΤΗ, εορτή, εορτη, ΕΟΡΤΗ, συναξαριστής, συναξαριστης, συναξάρι, συναξαρι, γιορτάζει, γιορταζει, γιορτεσ, γιορτέσ, ποιός γιορτάζει, πότε γιορτάζει, ποιος γιορταζει, ποτε γιορταζει, υπολογισμός, κινητές, γιορτές, κινητες, γιορτες, κινητή, γιορτή, κινητη, γιορτη, κινητών, γιορτών, κινητων, γιορτων, ονομαστική, ονομαστικές, ονομαστικη, ονομαστικες, ονομαστικών, ονομαστικων, Πάσχα, Πασχα, αργίες, αργιες, orthodox, greek namedays, name day, pote giortazo, pote giortazei